Tập luyện hiệu quả

Những kiến thức mới nhất cùng những công cụ tính toán khoa học và tiện lợi sẽ thúc đẩy tối đa hiệu quả tập luyện của bạn

Về Chúng Tôi

sachthehinhlogo

Sách Thể Hình là một trang blog chuyên chia sẻ, tổng hợp các bài viết về chủ đề Fitness như tập luyện, dinh dưỡng,… để phục vụ cho người mới có một góc nhìn nền tảng tổng quan về thể hình.

Ngoài ra, dựa trên các kiến thức học hỏi từ các giáo trình fitness của các chuyên gia trong ngành, Sách Thể Hình còn phát triển một số ứng dụng hỗ trợ để việc tập luyện của bạn hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.