Bạn đã biết các thuật ngữ thể hình này?

thuật ngữ thể hình

Mục lụcThuật ngữ trong gymFitness là gìBodybuilding là gìCrossfit là gìCalisthenics là gìPowerlifting là gìStrongman là gìGymnastics là gìCardio là gìCarb là gìProtein là gìWhey protein là gìFat là gìCreatine là gìCasein là gìGlutamine là gìCaffeine là gìAbs Rep là gìBmi…