Program tool

Công cụ tạo lịch tập

Tự động tạo lịch tập, chỉnh các biến thể bài tập theo ý bạn, còn lại đều đã được công cụ sắp xếp và tính toán sẵn.

thiết lập thưc đơn

Công cụ tạo thực đơn

Nhập các thông số cơ thể và chọn loại thức ăn bạn cần, công cụ sẽ tự động tính toán để ra một thực đơn chuẩn macro.

sách thể hình tập vượt ngưỡng

Ebook

Các Ebook Fitness được tổng hợp từ các tác giả đầu ngành giúp bạn nắm được kiến thức vững chắc và toàn diện.