Website tổng hợp sách, tài liệu, kiến thức về bộ môn thể hình nói chung. Các vấn đề về tập luyện, dinh dưỡng sẽ được tổng hợp đầy đủ ngắn gọn, súc tích nhất

Sách

Kiến thức thể hình cơ bản

Các công cụ hỗ trợ tập luyện

Kiến thức về tập luyện, chương trình tập

Chương trình tập

Kiến thức về dinh dưỡng

Thực phẩm bổ sung

Các chất đa lượng (Macronutrients)

Các chất vi lượng

5/5 - (1 vote)