Các vấn đề khác trong tập luyện, Tập luyện

Liệu tập luyện với tối đa biên độ chuyển động có làm tăng sự phát triển cơ bắp?

Liệu rằng tâp luyện với tối đa biên độ chuyển động có giúp chúng ta phát triển cơ bắp tốt hơn?

Tập luyện với biên độ chuyển động nhỏ cho phép chúng ta thực hện với mức tạ nặng hơn. Nhiều người thường đùa với vấn đề này khi cho rằng việc tập luyện với mức tạ năng, biên độ chuyển động nhỏ là chúng ta đang tập luyện cho cái “tôi” của chúng ta, hơn là tập luyện cho cơ bắp

Nghiên cứu đây sẽ cho thấy tác động của squat “nông” nhưng mức tạ nặng (gập gối từ 0-60 độ) so với squat “sâu” (0-120 độ) nhưng với mức tạ nhẹ hơn đối với sự phát triển cơ bắp. Một chương trình tập luyện 12 tuần với đối tượng hướng tới là những sinh viên khoa học thể thao, chưa có hoặc có rất ít kinh nghiêm tâp luyện. Chương trình tập luyện này đã được tính toán chu kì, có cùng cường độ

Nhóm cơ bắp được quan sát ở đây là một số vị trí được đo ở phần đùi trước bao gồm quadriceps, adductors,sartorius, và đùi sau dựa trên phương pháp chụp MRI

Kết quả: – Squat “sâu” cho thấy sự phát triển cơ bắp tốt hơn ở tất cả mọi vị trí được đo trên đùi trước

-Chưa có sự khác biệt rõ rệt nào ở phần đùi sau giữa nhóm được so sánh

Điểm mạnh của nghiên cứu: sử dung phương pháp quét MRI cho ta thấy được nhiều vị trí khác nhau của vùng cơ bắp được kiểm tra, đây là phương pháp rất tốt để đánh giá khối lương cơ bắp.

Điểm hạn chế: nghiên cứu này chỉ mới được áp dụng trên 1 bài tập cụ thể (squat). Cho nên kết quả của nghiên cứu có thể không đúng với các bài tập khác có đặc tính cơ sinh học khác nhau.

Tóm lại: tập luyện với mức ta nhẹ hơn, tuy nhiên biên đọ chuyển động lớn hơn có thể dẫn tới kết quả phát triển cơ bắp tốt hơn so với tập luyện với mức tạ nặng nhưng độ chuyển động lại nhỏ

Nguồn bài viết: https://www.nutritiontactics.com/full-range-of-motion-increases-muscle-growth/#more-4504

Xem thêm: