The Black Book of Training Secrets: Enhanced Edition

The Black Book of Training Secrets: Enhanced Edition
The Black Book of Training Secrets: Enhanced Edition
: 0
  • Description

Nếu bạn muốn lớn hơn, mạnh hơn, nhanh hơn và mạnh hơn, bạn đã tìm thấy cuốn sách để đưa bạn đến đó. Đây là một cuốn sách tuyệt vời bởi vì nó được viết bởi một huấn luyện viên tuyệt vời: Christian Thibaudeau. Giống như tất cả các huấn luyện viên được kính trọng và có ảnh hưởng, Christian có một nền tảng mạnh mẽ trong đào tạo thể thao, nhưng anh ấy không bị giới hạn bởi nó. Anh ấy pha trộn giáo dục và kinh nghiệm thực tiễn của mình vào một triết lý đào tạo có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai từ các vận động viên ưu tú cho đến các chiến binh cuối tuần cho những người trong chúng ta chỉ muốn trông thật trần trụi.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published.