Công cụ thể hình

Cách tính chỉ số BMR

Công cụ tính BMR

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản Basal metabolic rate( BMR ) là tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị thời gian của động vật hằng nhiệt khi nghỉ ngơi. Nó được tính theo đơn vị năng lượng trên một đơn vị thời gian, từ oát (jun / giây) đến ml O2 /phút hoặc jun mỗi giờ trên mỗi kg khối lượng cơ thể J / (h · kg). Việc đo lường thích hợp đòi hỏi phải đáp ứng một bộ tiêu chí nghiêm ngặt. Các tiêu chí này bao gồm ở trạng thái không bị xáo trộn về thể chất và tâm lý, trong môi trường trung tính về nhiệt , trong khi ở trạng thái sau hấp thu (tức là không tiêu hóa tích cực thức ăn). Ở động vật biến nhiệt , chẳng hạn như cá và bò sát , thuật ngữ tương đương tỷ lệ trao đổi chất tiêu chuẩn ( SMR ) được sử dụng. Nó tuân theo các tiêu chí tương tự như BMR. 

Tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi

Mặc dù cả hai được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có một sự khác biệt chính trong định nghĩa của chúng. Tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi, hay viết tắt là RMR, là tốc độ cơ thể đốt cháy năng lượng ở trạng thái thư giãn, nhưng không hoàn toàn không hoạt động. Nó cũng đôi khi được định nghĩa là tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, hoặc REE. Các phép đo BMR phải đáp ứng cân bằng sinh lý tổng thể trong khi các điều kiện đo RMR có thể được thay đổi và xác định bởi các giới hạn theo ngữ cảnh.

Xem thêm: Tính calories

 

Trí tuệ hiện đại

Một nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2005 về BMR * cho thấy rằng khi kiểm soát tất cả các yếu tố của tỷ lệ trao đổi chất, vẫn có một phương sai chưa biết 26% giữa mọi người. Về cơ bản, một người bình thường ăn theo chế độ ăn trung bình sẽ có giá trị BMR dự kiến, nhưng có những yếu tố vẫn chưa được hiểu rõ để xác định chính xác BMR.

Do đó, tất cả các phép tính BMR, ngay cả khi sử dụng các phương pháp chính xác nhất thông qua các chuyên gia, sẽ không hoàn toàn chính xác trong các phép đo của họ. Không phải tất cả các chức năng cơ thể của con người đều được hiểu rõ, vì vậy việc tính toán tổng chi tiêu năng lượng hàng ngày (TDEE) dựa trên ước tính BMR chỉ là ước tính. Khi hướng tới bất kỳ loại mục tiêu sức khỏe hoặc thể chất nào, BMR có thể hỗ trợ đặt nền móng, nhưng từ đó, BMR không có nhiều thứ khác để cung cấp. BMR được tính toán và do đó TDEE có thể dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu vì ước tính sơ bộ của chúng, nhưng duy trì nhật ký hàng ngày về tập thể dục, tiêu thụ thực phẩm, v.v., có thể giúp theo dõi các yếu tố dẫn đến bất kỳ kết quả nhất định nào và giúp xác định xem điều gì hiệu quả. như những gì cần được cải thiện.