“Skinny fat” là một thuật ngữ đề cập đến việc có tỷ lệ mỡ cơ thể tương đối cao lượng cơ thấp, mặc dù có chỉ số BMI “bình thường”.

Những người thuộc thành phần cơ thể này có thể có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Nếu nó chưa phải là một phần của thói quen của bạn, tập thể dục thường xuyên và ăn một chế độ ăn uống cân bằng và giàu chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện hoặc duy trì thành phần cơ thể của bạn.

Xem thêm:

Tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_weight_obesity