Đơn vị thần kinh vận động (Motor Unit)

Motor unit là gì?


Một Motor Unit (đơn vị thần kinh vận động) được tạo thành từ một nơ-ron vận động và các sợi cơ xương bao quanh bởi các đầu nối trục thần kinh vận động của nơ-ron. Các nhóm Motor Unit thường phối hợp với nhau để thực hiện động tác co của cơ.

Xem thêm: 

Tất cả các sợi cơ trong một đơn vị vận động có cùng loại sợi (sợi chậm loại I hay sợi nhanh loại II) . Khi một đơn vị vận động được kích hoạt, tất cả các sợi của nó đồng loạt thực hiện . Trong động vật có xương sống , lực co cơ bị kiểm soát bởi số đơn vị vận động được kích hoạt.

Số lượng các sợi cơ kết nối với mỗi đơn vị vận động khác nhau trong các nhóm cơ bắp khác nhau của cơ thể. Ví dụ như một đơn vị vận động của cơ đùi liên kết với hàng trăm sợi cơ, trong khi một đơn vị vận động ở mắt liên kết với khoảng 10 sợi cơ ngoài (cơ ở mắt).

Tuyển chọn đơn vị vận động (motor unit recruitment)

Hệ thống thần kinh trung ương chịu trách nhiệm cho việc tuyển chọn có tổ chức các nơ-ron vận động , bắt đầu với những đơn vị vận động nhỏ nhất. Quy tắc kích thước của Henneman chỉ ra rằng các đơn vị vận động được tuyển chọn (recruit) từ nhỏ nhất đến lớn nhất dựa trên độ lớn của tải trọng. Đối với những loại đơn vị vận động nhỏ hơn đòi hỏi ít lực hơn, các sợi cơ bắp chậm, lực thấp, chống mỏi ( Type I) sẽ được kích hoạt trước khi sử dụng các sợi cơ bắp nhanh, lực lượng cao, ít bị mỏi (Type II). Các đơn vị vận động lớn hơn thường gồm các sợi cơ nhanh hơn tạo ra lực lớn hơn.

Hệ thống thần kinh trung ương có hai cách khác nhau để kiểm soát lực được tạo ra bởi cơ thông qua việc tuyển chọn đơn vị vận động: tuyển chọn không gian và tuyển chọn thời gian. Tuyển chọn không gian là sự kích hoạt của nhiều đơn vị vận động để tạo ra một lực cực lớn. Các đơn vị vận động lớn hơn cùng hoạt động với các đơn vị vận động nhỏ cho đến khi tất cả các sợi cơ trong một cơ được kích hoạt, do đó tạo ra lực tối đa.

Tuyển chọn các đơn vị vận động tạm thời phụ thuộc vào tần suất kích hoạt các cơ bắp. Sự kích thích liên tiếp với tần suất cao trên các đơn vị vận động từ neuron động cơ alpha khiến cho cơ co giật nhiều hơn cho đến khi vượt ngưỡng tối đa. Bằng cách giảm khoảng cách giữa các kích thích để tạo ra một lực lớn hơn với cùng một số đơn vị vận động sẽ tạo ra lực lớn hơn các động tác co cơ nhẹ nhàng chỉ với cùng số lượng đơn vị vận động

Chú thích: Tension: Áp lực, Time: thời gian

5/5 - (1 vote)