Vitamin K là gì?

vitamin K

Vitamin K Vitamin K là một nhóm các vitamin tan trong chất béo mà cơ thể cần phải có để tổng hợp một số protein cần thiết cho máu đông máu hoặc để kiểm soát ràng buộc của canxi trong…